Reklama
  • Wtorek, 29 marca 2016 (13:05)

    Choroby serca. W pracowni hemodynamiki

Cel lekarzy? Jak najszybciej usunąć przeszkodę blokującą dopływ krwi

Wspecjalistycznej jednostce, jaką jest pracownia hemodynamiki, przeprowadza się tzw. badanie koronarograficzne, tj. „podgląda” tętnice serca, by odnaleźć tę z nich – zwężoną bądź całkowicie zamkniętą – która odpowiedzialna jest za zawał.

Na czym polega badanie?

Do tętnic podaje się kontrast i za pomocą promieni rentgenowskich ogląda ich obraz. Trwający 30–45 minut zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Na podstawie jego wyniku pacjent kwalifikowany jest do koronaroplastyki (inaczej: angioplastyki naczyń wieńcowych) lub leczenia chirurgicznego – wszczepienia by-passów.

Reklama

Uwaga! Jak najszybsze otwarcie tętnicy dozawałowej to najważniejszy cel leczenia zawału serca. Przywrócenie prawidłowego przepływu krwi powoduje w krótkim czasie zmniejszenie bądź całkowite ustąpienie bólu i poprawę samopoczucia chorego, a w dłuższej perspektywie zmniejsza tzw. strefę zawału, tj. część mięśnia serca, który obumrze. Ratuje to pacjenta przed niewydolnością krążenia.

Koronaroplastyka – balonikowanie

Przez nakłucie tętnicy w pach- winie lub przedramieniu do uwidocznionych w koronarografii zwężeń tętnic wieńcowych lekarz wprowadza cewnik zaopatrzony w balonik.

Gdy się tam znajdzie, pompuje balonik, który poszerza tętnice. Potem wprowadza me talową rureczkę – stent. Po rozprężeniu staje się on podporą dla ścianek naczynia, co zapobiega ponownemu zwężeniu. Stenty pokrywa się lekami opóźniającymi narastanie blaszki miażdżycowej.

Pomostowanie – założenie by-pasów

By-passy – pomosty aortalnowieńcowe – to po prostu no- we naczynia krwionośne, które zakłada się w sytuacji, gdy tętnice wieńcowe są całkowicie zapchane przez blaszkę miażdżycową. Pobrane od pacjenta zdrowe naczynie krwionośne z żyły podudzia (tętnicę piersiową wewnętrzną, a niekiedy tętnicę promie niową z przedramienia) wszczepia się tak, by krew mogła ominąć niedrożny fragment.

To poważna operacja przeprowadzana w narkozie, w krążeniu pozaustrojowym, bo w jej trakcie konieczne jest zatrzymanie akcji serca pac jenta. Chory musi zostać na ten czas podłączony do aparatu o nazwie płucoserce. Niestety, po mosty aortalnowieńcowe, tak jak tętnice wieńcowe, narażone są na powstawanie zmian miażdżycowych, które zwężają ich światło.

Fibrynoliza – rozpuszczanie skrzepu

Innym sposobem otwarcia tętnicy dozawałowej jest tzw. fibrynoliza. Stosuje się ją jednak tylko w wy branych przypadkach (np. nie ma możliwości wykonania koronaro grafii lub są przeciwwskazania do jej wykonania) i tylko w niektórych formach zawału serca (tzw. zawał z uniesieniem odcinka ST).

Fibry noliza jest także znacznie mniej skuteczna, gdyż rozpuszcza tylko skrzepliny, które bezpośrednio zamknęły światło naczynia, nie lik widuje natomiast zwężeń miażdżycowych. Wiąże się także ze zwiększonym ryzykiem krwawienia.

Życie na gorąco
Więcej na temat:choroby serca | choroby | Cel

Zobacz również

  • Zwykły test krwi być może już wkrótce uratuje życie wielu osobom zagrożonym zawałem serca. Sprawdza on poziom troponin we krwi, dzięki czemu można będzie wykryć zagrożenie zawałem serca w ciągu... więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.