Reklama
  • Wtorek, 29 marca 2016 (13:05)

    Rehabilitacja po zawale

Jak bezpiecznie odzyskać formę?

Reklama

Pokonaj stres i rzuć palenie

Nadmiernie obcią żenie psychiczne zwiększa ryzyko zawału serca i jego ponownego wystąpienia. Choć nie ma na to uniwersalnej recepty, musisz nauczyć się je minimalizować. Pomoże zmiana stylu życia – zwiększenie czasu na rekreację i wypoczynek, krótkotrwała zmiana otoczenia.

Czasem konieczna bywa pomoc psycho loga lub specjalistyczne zajęcia grupowe.

Bezwzględnie rozstań się z paleniem! Pamiętaj, że szkodliwe efekty palenia tytoniu udokumentowane są naukowo i że nie ma bezpiecznych produktów tytoniowych.

Jak nikotyna szkodzi? Niszczy ścianki naczyń krwionośnych. Ułatwia odkładanie się blaszki miażdżycowej. Inicjuje powstawanie skrzeplin krwi. To wszystko prowadzi z czasem do zawału! Dlatego rzucenie palenia jest jednym z najważniejszych działań wydłużających życie!

Kontroluj ciśnienie, cukier i cholesterol

Nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi, niekontrolowana cukrzyca i miażdżyca to główne czynniki choroby wieńcowej oraz zawału serca. Dlatego musisz sprawdzać je regularnie.

CIŚNIENIE TĘTNICZE: Zalecane wartości ciśnienia tętniczego to 140/90 mm Hg. Dotyczy to również zawałow ców z cukrzycą. Jeśli twoje ciśnienie jest wyższe lub niższe, koniecznie skontaktuj się z lekarzem, by na nowo ustalił dawki leków (przy ciśnieniu poniżej 120/70 mm Hg możesz czuć zmęczenie).

CUKRZYCA: Celem leczenia cukrzycy, do którego powinien dążyć każdy pacjent, jest wyrównanie gli- kemii. Za prawidłowe uważa się wyniki poniżej 6,0 mmol/l na czczo. Dwa razy do roku oznaczaj też poziom hemoglo- biny glikowanej. Nie powinien on przekraczać 7 proc. (dla osób po 75. r.ż. – 8 proc.).

CHOLESTEROL: Aby określić stężenie choles terolu całkowitego i jego frak- cji (LDL, HDL, trójglicerydy), musisz oznaczyć lipidogram: Wartość cholesterolu LDL („złego” cholesterolu) wynosić powinna poniżej 70 mg/dl.

Wartość cholesterolu HDL („dobrego”) wynosić powinna powyżej 50 mg/dl – u pań, powyżej 40 mg/dl – u panów.

Stężenie trójglicerydów– mniej niż 150 mg/dl. Osiągnięcie właściwego lipidogramu u osób po zawale prawie zawsze wymaga przewlekłej farmakoterapii. Nigdy nie odstawiaj leków na własną rękę, nawet gdy twoje wyniki są już zgodne z normą!

Ćwicz regularnie

Aktywność fizyczna w ramach rehabilitacji pozawałowej zwiększa wydolność serca i ogólnie poprawi sposób twojego funkcjonowania. Zalecany jest 3–5 razy w tygodniu 30-minutowy wysiłek, który nie będzie dla serca nadmiernym obciążeniem.

Unikaj jak ognia: ćwiczeń siłowych, na bezdechu – wymagających dużego wysiłku w krót kim czasie, wykonywanych w pochyleniu, które powodują wzrost ciśnienia w klatce piersiowej, sportów zespołowych angażujących emocjonalnie ze względu na współzawodnictwo. A także takich czynności jak dźwiganie ciężarów, kopanie ziemi, pchanie taczek, zmiana koła w samochodzie, rąbania i piłowania drewna, odgarniania śniegu.

Zalecane są: marsz i marsz z kijkami nordic walking (w tempie 3–4 km na godzinę), jazda na rowerze stacjonarnym lub terenowym po terenie płaskim (10–15 km/h), pływanie rekreacyjne, gry zespołowe bez elementów rywalizacji (tenis stołowy) – uwzględnij swoje możliwości, gimnastyka ogólnorozwojowa (z taśmą, piłką, krzesełkiem, na materacu).

Reguły dobrego treningu

Zawsze przerwij ćwiczenia, gdy: za bardzo przyspieszy tętno, poczujesz zmęczenie, ból w piersiach, duszności, zawroty!

Zrezygnuj z treningu, gdy twoje spoczynkowe ciśnienie tętnicze jest wyższe niż 160/100 mm Hg, a tętno – 100 na minutę.

Ćwiczenia zaczynaj 2 godziny po posiłku.

Unikaj treningu przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych: upale, dużej wilgotności powietrza, mrozie, silnym wietrze.

Kochaj się zdrowo

Jeśli twoja rekonwalescencja przebiega bez powikłań i powracasz do swojej normalnej aktywności, możesz zacząć uprawiać seks już w 4 tygodnie po wypisaniu ze szpitala.

O czym musisz pamiętać? Kontakty seksualne powinny być ograniczone w czasie, podejmowane po wypoczynku, np. rano zamiast wieczorem, po lekkim posiłku. Odbywać się w pomieszczeniu o niezbyt niskiej ani zbyt wysokiej temperaturze, w pozycjach wygodnych – zamiast klasycznej powodującej wzrost ciśnienia i tętna, zalecana jest boczna. Nie pij wcześniej alkoholu!

Przyjmuj lekarstwa

Standard prewencji wtórnej obejmuje ze- staw leków nazywanych przez niektórych 2 ABS. To: Aspiryna – często w połączeniu z innym lekiem prze ciwpłytkowym. Zmniejszają one „lepkość” płytek krwi odpowiedzialnych za ich sklejanie się. To właśnie skrzepy krwi bywają przyczyną zawału.

ACE inhibitory (inhibitory konwertazy angiotensyny) – leki rozszerzające naczynia krwionośne, stosowane przy nadciśnieniu tętniczym. Obniżając ciśnienie krwi, zmniejszają jednocześnie obciążenie serca. Beta-blokery – pomagają chronić serce po zawale. Spowalniają puls, by zmniejszyć wysiłek, jaki wykonuje serce, by zaopatrzyć w krew i tlen cały organizm.

Statyny – obniżają w krwi poziom cholesterolu. Chronią serce przed następstwami zawału, nie dopuszcza jąc do jego „remodelingu”, tj. patologicznej przebudowy.

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Moja żona zemdlała w czasie świąt. Lekarz pogotowia stwierdził arytmię. Czy to poważna choroba? Czy żonie grozi zawał? Nazwą arytmii określa się zaburzenia rytmu serca. Gdy przyspiesza ono do... więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.