Popularne badania serca

Najpopularniejsze badania serca

Wszelkiego rodzaju badania dla utrzymania dobrego zdrowia są niezbędne. Trzeba mieć na uwadze, że wiele z nich należy wykonywać raz do roku. Mowa tu między innymi o badaniu moczu czy krwi. Ponadto regularnie muszą być także wykonywane badania serca. Zwłaszcza po 40. roku życia. Wówczas nie dość, że wielu Polaków nie odżywia się prawidłowo to dodatkowo, prawie że w ogóle nie oddaje się aktywności fizycznej. To wszystko sprawia, że szybko rośnie ryzyko zachorowania na choroby wieńcowe. Na szczęście badania kardiologiczne są obecnie coraz dokładniejsze. Istnieje też wiele rodzajów takich badań.

Badania serca — rodzaje* EKG serca

Podstawowym badaniem serca jest EKG, które pozwala stwierdzić, czy najważniejszy mięsień w organizmie pracuje prawidłowo i czy dana osoba nie jest zagrożona zawałem. Badanie jest bezinwazyjne i polega na zamocowaniu do klatki piersiowej, nóg i rąk elektrod pozwalających na odczytanie pracy serca. Dokładniejszym badaniem od standardowego EKG jest EKG wysiłkowe. Wówczas pacjent z zamocowanymi elektrodami nie leży w bezruchu, ale za zadanie ma chodzić po bieżni. Najpierw chodzi powoli, następnie przyspiesza. Dzięki temu można zdiagnozować niedotlenienie serca. Wszystko dlatego, że przy wysiłku praca tego mięśnia jest szybsza, a w związku z tym zwiększa się też jego zapotrzebowanie na tlen. Wysiłkowe EKG pozwala wykryć między innymi chorobę wieńcową.

Badanie Holter

Ten aparat do badania serca służy do monitorowania jego pracy przez całą dobę. Owym sprzętem jest elektroniczne urządzenie przymocowane do paska spodni. Dzięki temu sprawdzić można miarowość pracy serca w trakcie podstawowych, wykonywanych codziennie czynności oraz w czasie snu.

Badanie Echokardiografia

Kolejnym badaniem jest echokardiografia, a więc tak zwane echo serca. W tym przypadku serce bada się przy wykorzystaniu do tego ultradźwięków. Badanie polega na przesuwaniu sondy emitującej ultradźwięki po klatce pacjenta, który ułożony jest na boku.

Badanie echo serca — jak się przygotować?

Warto zauważyć, że echokardiografia nie wymaga szczególnego przygotowania. Wystarczy przejść wstępne badania kardiologiczne, a więc EKG oraz RTG klatki piersiowej, po czym ich wyniki przekazać lekarzowi wykonującemu echo serca.

Koronografia

Nie wszystkie rodzaje badań są bezinwazyjne. Badania inwazyjne w kardiologii to między innymi koronografia, którą zaleca się osobom zagrożonym zawałem. Badanie to pozwala umiejscowić zwężenie naczyń. Polega na nacięciu w pachwinie (najczęściej) i wprowadzeniu do tętnicy aż do serca cewnika, którym podawany jest kontrast. Daje on obraz naczyń wieńcowych w zdjęciu rentgenowskim. Koronografia przeprowadzana jest przy zastosowaniu znieczulenia miejscowego.

Badanie EPS

Badanie elektrofizjologiczne serca to specjalistyczne badanie kardiologiczne pozwalające dokładnie ocenić rodzaj zaburzeń rytmu serca, jak również i ich źródło w mięśniu sercowym. Impuls elektryczny przewodzony jest przez przedsionki serca, powodując ich skurcz, a następnie przez węzeł przedsionkowo-komorowy aż do samych komór. Badania elektrofizjologiczne pozwalają wykryć zmienione chorobowo miejsca bądź dodatkowe drogi przewodzenia w obrębie mięśnia sercowego. Również i w tym przypadku wprowadza się cewnik. Następnie wykonuje się stymulację serca poprzez odpowiednio dobrane pobudzenia elektryczne sterowane przez komputer.

Badanie izotopowe serca

To z kolei nazwa szeregu badań, które wykonuje się za pomocą izotopów. Zalicza się do nich takie badania jak scyntygrafię perfuzyjną serca, wentrykulografię izotopową, scyntygrafię ognisk zawału mięśnia sercowego czy badanie pierwszego przejścia. Badania izotopowe serca pomagają ocenić ukrwienie mięśnia sercowego w czasie aktywności i podczas odpoczynku, ocenić miejsce ognisk niedokrwiennych lewej komory serca czy ilość krwi wyrzucanej z lewej komory podczas skurczu. Najczęściej stosowane izotopy to technet-99m, tal-201 oraz tetrofosmina.

Dodaj komentarz